Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Haugland Grupeen vil lage en årlig rapport, hvor vi redegjør for de vurderinger og funn som er funnet i aktsomhetsvurderingene. Den første rapporten ble avlagt den 30.juni 2023. Her ligger rapportene fra hver av våre undergrupper:

Haugland Gruppen
Kello AS
Vico Eiendom